Show More
Takip Edin

26.03.2018

VC Investments

  • The issuance of convertible preferred stock by C corporations is the typical vehicle for venture capital investments. 

  • Venture capitalists typically will not invest in LLCs and may be precluded from doing so under their fund documents.

Traditional Equity Compensation

  • C corporations can issue traditional s...

26.03.2018

Sole Proprietorship:

This is the oldest and simplest form of business entities. With sole proprietorship, one person is responsible for all of a company's profits and debts. The advantages of this type of business entity are that entrepreneurs have no one else to answer to and the formation of this entity type is simple. However there...

27.02.2018

Self-Funding / Go-it-alone / Bootstrapping:

For early steps of financing startups, self-funding is the most favorable source of financing, because entrepreneurs use their own money to start their business and do not owe anyone else in the process. By using this financing method, entrepreneurs have total control of their business, and...

30.06.2017

Bulut Bilişim, hızla gelişen ve yaygınlaşan bir teknoloji olarak; şirketlerin, bireylerin ve bilhassa startupların iş yapmasına; kaynak ve sermayelerinin korunması ve saklanması alanlarına yepyeni boyutlar getirmektedir. Bu yönüyle Bulut Bilişim, hızla globalleşen dünyada ticareti ve ticari işletmeleri tekrar şekillendirecek temel ar...

19.06.2017

Startup’ların gelişmesi, geniş kitlelere yayılması ve bu doğrultuda değerlerini arttırarak girişimcilere kâr sağlaması; büyük ölçüde aldıkları yatırım ile doğru orantılıdır. Yatırımcılar ise genel olarak startup’lara veya girişimlere yalnızca yardım maksadı ile değil, ticari hedefler doğrultusunda yatırımda bulunmaktadır.

Dolayısı ile...

17.06.2017

Girişiminizde söz konusu olacak “şirketleşme süreci” ile birlikte, yönetim kurulu üyesi olmanız gerekebilir. Bu doğrultuda; yönetim kurulu üyelerinin sahip olduğu görev, yetki ve yükümlülüklerden meydana gelebilecek sorumluluklarının kapsamının tespiti önem arz etmektedir.

Bu yazımızda, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndan (“eski Kanu...

15.06.2017

Hukukun temel ilkelerinden olan Ahde Vefa ilkesi uyarınca, bir sözleşmenin tarafları edimlerini sözleşmeye uygun şekilde ifa ile yükümlüdür. Fakat kimi zaman, sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkan ve taraflarca öngörülemeyen, öngörülmesi de beklenmeyen haller nedeniyle değişen koşullar, tarafların edimleri ve menfaatleri arası...

14.06.2017

In accordance with Article 9 of the Turkish Labor Law No. 4857 (hereinafter referred to as "the Law" or "the Labor Law"), employment contracts may be concluded either for a definite term or for an indefinite term.  An employment contract is deemed to have been made for an indefinite period where the employment rel...

13.06.2017

Sermaye şirketlerinde ortakların sahip olduğu şirket hisseleri, mali bir değer ifade etmeleri sebebiyle haczi kabil mal ve haklar arasında kabul edilmektedir. Bu bağlamda, ortakların kişisel alacaklıları da, borçlu ortak aleyhine genel haciz yolu ile veya rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi başlatabilirler.

Şirket ortakların...

12.06.2017

Bu yazımızda ilk defa 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 448 ve devamı hükümlerinde düzenlenen Pazarlamacılık Sözleşmeleri ile ilgili olarak genel bir bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Pazarlamacılık Sözleşmesi Nedir? Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının bir ticari işletme sahibi işveren hesabına ve işletme dışında, belirlenen...

Please reload

Son Yazılar
Kategoriler
Please reload

Please reload

RSS Feed

BLOG: Hukuk Yazıları

Bu web sitesinde yer alan tüm içerik sadece bilgilendirme ve paylaşım amaçlı olup Melih Yönet tarafından hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler güncel hukuki gelişmeleri yansıtmayabilir, doğru bilgiler içermeyebilir. Bu sitede alan bilgiler herhangi bir ticari amaç veya reklam niteliği taşımaz, Avukatlık Kanunu’na aykırı olarak başka bir amaçla kullanılamaz.Burada yer alan hiçbir ifade, danışmanlık hizmeti sunmayı ve avukat-müvekkil ilişkisi tesis etmeyi amaçlamamaktadır. Sitede yer alan hiçbir görüş, yazılı ya da görsel materyal site sahibinin yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. Site içerisinde yer alan yazılar ve fotoğraflar kaynak göstermek şartı ile, izne gerek olmaksızın, paylaşılabilir.